PRIMARIA COMUNEI DRAGOESTI

Judet Valcea

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Contul de executie bugetara - pe anul 2006
» dare de seama 31.12.2010 -
» plan de investitii pe anul 2011 -
» buget local pa anul 2011 -
» dare de seama trimestriala -
» dare de seama - 30.06.2011 -
» Buget local pe anul 2012 -
» Dare de seama 31.12.2011 -
» Dare de seama _II 31.12.2011 -
» dare de seama - 30.06.2012 -
» dare de seama - 30.06.2012 -
» dare de seama - dare de seama trim. 30.09.2012
» dare de seama - dare de seama trim. 30.09.2012
» Dare de seama - 31 decembrie 2012
» dare de seama - 31 decemebrie 2012-partea II
» Buget local - rectificat pe anul 2012
» Buget local - pe anul 2013 si estimari pe anii 2014-2016
» dare de seama - 30.06.2013
» dare de seama - trim. III
» buget local - rectificat pe anul 2013
» buget local - pe anul 2014 si estimari anii 2015-2017
» dare de seama - 31 decembrie 2013
» dare de seama - 31 martie 2014
» buget local - pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018
» dare de seama - trim.IV anul 2014
» dare de seama - trim.IV anul 2014
» dare de seama - 30.06.2015
» dare de seama - 30 septembrie 2015
» buget local - pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019
» dare de seama - la 31 decembrie 2015
» dare de seama - 31.03.2016
» dare de seama - la 30 iunie 2016
» buget - pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019
» dare de seama - la 30.09.2016
» dare de seama - 31.12.2016
» buget local - pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020
» buget local - anul 2017 rectificat
» dare de seama - 31.03.2017
» dare de seama - 30.06.2017
» dare de seama - 30 septembrie 2017
» buget local - pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021
» dare de seama - 31 decembrie 2017
» Dare de seama - 31.12.2018
» dare de seama - pe anul 2019
» buget local - pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023
» Buget local pe anul 2019 si estimari pe anii 2020-2022 -
» buget local final - pe anul 2018 si estimari pe anii 2019-2021
» buget local final pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020 -
» dare de seama - la 31 martie 2020
» buget local rectificat pe anul 2020 -
» dare de seama - 30 iunie 2020
» dare de seama - 30 septembrie 2020
» buget local final pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 -
» Buget initial pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 -
» dare de seama - 31.03.2021
» dare de seama - 31.12.2020
» dare de seama - 31.12.2020
» dare de seama - 30.06.2021
» buget local rectificat pe anul 2021 si estimari pe anii 2022-2024 -
» dare de seama - 30.09.2021
» buget local pe anul 2021 -
» buget local rectificat - pe anul 2021 , estimari pe anii 2022-2024
» buget local - pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
» programul anual de investitii pe anul 2022 -
» Dare de seama - 31.12.2021
» dare de seama - 31.12.2021
» Buget local rectificat - pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
» buget local rectificat - pe anul 2022 si estimari pe anii 2023-2025
» Dare de seama 30.09.2022 - 30.09.2022
» dare de seama 30.09.2022 - 30.09.2022 II
» dare de seama 31.03.2022 - 31.03.2022 I
» dare de seama 31.03.2022 - 31.03.2022 II
» dare de seama 30.06.2022 I - 30.06.2022
» dare de seama 30.06.2022 II - 30.06.2022
» Buget local rectificat pe anul 2022 -
» proiect de buget - pe anul 2023
» Dare de seama 31.12.2022 -
» Dare de seama - 31.12.2022
» Buget local pe anul 2023 -
» Program anual de investitii pe anul 2023 -
» dare de seama la 31.03.2023 -
» buget local rectificat pe anul 2023 -
» dare de seama 30.06.2023 -
» Buget locale rectificat pe anul 2023 -
» Buget local rectificat pe anul 2023 -
» Dare de seama la 30.09.2023 -
» Buget local rectificat pe anul 2023 -
» buget local rectificat pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 -
» dare de seama la 31.12.2023 -
» dare de seama I la 31.12.2023 -
» Buget local pe anul 2024 , estimari pe anii 2025-2027 -